Tulosta
HuonoHuonoHuonoHuonoHuono

Tuli tässä mieleen, miten varallisuus jakaantuu yhteiskunnissa. Länsimaissa ja vapaassa markkinataloudessa on vallalla käsitys, miten kaikilla on oikeus hankkia niin paljon varallisuutta kuin mahdollista. Kapitalismi puhtaimmillaan ei salli tätä. Riistokapitalismi perustuu perusteeltaan taloudelliseen harvainvaltaan. 

Mutta, rikastumisen mekaniikka ei toimi markkinataloudessakaan, jos se koskee kaikkia. Varakkus perustuu kuitenkin edelleen sosiaaliseen ympäristöön ja asemaan siinä. Ilman palvelijoita varakkuudella ei ole arvoa. Jos kaikki olisivat rikkaita, niin se merkitsisi varakkuuden inflaatiota. Raha ei silloin toimisi paremman elämän lähteenä, kun kukaan ei suostuisi myymään työtään toimeentulonsa takia. Ruoka ei kasva maasta rahan avulla, eikä Lamborghini valmistu ilman köyhän työtä.

Onko siis hyväksyttävä köyhyys kaiken toimeliaisuuden ja talouden moottoria, ja sallittava rikkaille privilegionsa? Se on markkinatalouden ja kapitalismisn perusongelma, etteivät ne toimi ilman köyhyyttä. Onhan sitä tietysti kokeiltu ja tehty valtavia uhrauksia kokonaisilla kansoilla. Tasapäistäminen ei onnistu ilman orjuutta, sen todistaa kommunismin epäonnistuminen vaurauden rakentamisessa kaikille. Se kääntyi irvikuvakseen ja harvainvallaksi, oligarkien diktatuuriksi.

Kiina on erikoinen ilmiö, joka virallisesti julistaa olevansa kommunistinen valtio, mutta eihän Kiina noudata marxismin oppeja, vaan on vain oligarkien (kommunistisen puolueen) diktatuuri. Talous perustuu ultakapitalismiin, kuten myös Venäjällä. 

On kuitenkin selvää, ettei ihmiskunta voi selviytyä ilman radikaalia muutosta yhteiskuntien taloudenhoidon suhteen. Maapallon resurssit ovat rajalliset, eikä mikään moraali pidemmän päälle voi hyväksyä, miten rikkain 1% väestöstä omistaa 2/3 maapallon varallisuudesta kymmenen vuoden sisällä. Kehityssuunta on aivan katastrofaalinen. Mitä ihmettä tämä rikkaiden clubi tekee omistuksillaan? Ei ne jaksa kaikkea syödä ja kuluttaa. Maapallon resurssit sen sijaan valuvat köyhän lapsen käsisä rikkaiden rosvojen mustaan aukkoon.

Rahan ongelma:

Sitaatti: "Historiallisesti rahajärjestelmät ovat perustuneet rahan arvon sitomiseen johonkin hyödykkeeseen kuten arvometalliin. Tällöin on puhuttu rahan kulta- tai hopeakannasta. Kultakannasta luovuttiin pääosin toisen maailmansodan jälkeen siirryttäessä Bretton Woods -järjestelmään. Siinä vain Yhdysvaltain dollari oli sidottu kultaan ja muiden valtioiden valuutat oli kiinnitetty dollariin. Yhdysvaltain dollarin kytkentä kultakantaan purettiin vuonna 1971" Sitaatti loppu.

Se, miten rahan arvo muuttuu täysin irrationaalisin perustein, aiheuttaa myös omaisuusmassojen arvojen heilahtelut ja säännölliset talouslamat, koska markkinataloudessa omaisuuksuksien (kuten esim. kiinteistöjen) omistajat pyrkivät nostamaan omaisuutensa arvoja kyseenalaisin perustein. Se aiheuttaa epäterveen hintakuplan, joka säännöllisin väliajoin romahduttaa omaisuuksien arvoja. Jos omaisuuteen on sidottu velkarahaa, niin se aiheuttaa rahoituskriisin. Tämä on markkinataloudessa sääntö, ei mikään poikkeustilanne.

Millainen olisi oikeudemnukainen ja kestävä talousjärjestelmä?

Yksinkertaisesti Zeitgeist. Sitaatti " Liikkeen oman määritelmän mukaan se pyrkii yhteiskunnalliseen muutokseen kehittämällä ajan henkeen sopivia arvoja, ajatuksia ja kulttuuria. Liike kannattaa tieteen ja tekniikan valjastamista ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi." Sitaatti loppuu. Se on aivan selvää, miten maailman ongelmat ratkaistaan vain tieteen ja teksiikan avulla. Uskonnoista on päästävä eroon ja rahataloudesta. Ihmiset voivat myydä osaamistaan vaihtotaloutena. Tietysti jonkinlaista vaihtoarvoa voi osittaa esim. digirahalla, jota jokainen voi kerryttää omalla osaamisellaan ja työllään. Mutta rahanvaihtopörssit ja kaikki sijoitustoimita, joka perustu odotusarvoihin, on lopetettava. Maapallo ei kestä kapitalismia, eikä kaikkia koskevaa markkinataloutta.

Kategoria: Julkaisut
Osumia: 247
powered by social2s